Tổng đài Panasonic

Chúng tôi chuyên cung cấp tổng đài Panasonic: TDA100…TDA6 cung cấp đầy đủ tính năng cho người dùng với các card giao tiếp

- Card thuê bao analog, digital, thuê bao IP

- Trung kế analog, E1, trung kế IP

- Các card phụ trợ...

Vui lòng tham khảo tại: http://www.panasonic.com/vn/

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT