Avaya Card (Board)

Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm card như:

- card S8300D, card S8300E điều khiển

Kết quả hình ảnh cho avaya tn799

- card TN799 (CLAN), card TN2181 DCP (digital line), card TN2312BP (IP server interface), card TN2302AP (IP media processor), card TN439 (tie trunk), card TN479 (analog line), card TN574 (DS1 converter),...

Kết quả hình ảnh cho avaya mm710

- DSP xử lý, card MM710 (T1/E1 module), card MM711 (analog module), card MM714, card MM760 (VoIP module)...

- Và các card phụ trợ khác

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT