Alcatel-Lucent OV8770

Phần mềm cấu hình và tính cước OV8770 (phần mềm được cải tiến từ phần mềm OV4760) giúp cho việc quản lý và tính cước các hệ thống tổng đài một cách dễ dàng

- Phần mềm giúp cho người quản trị có thể quản lý và tính cước cho mạng các hệ thống tổng đài

- Hệ thống hỗ trợ giám sát, cảnh báo các thành phần trong hệ thống

- Hỗ trợ xuất các báo cáo cước dạng excel, pdf, txt...

- Hỗ trợ gửi báo cáo tới người dùng thông qua email

- Hỗ trợ cập nhật bảng giá cước mới nhất của bưu điện

- Hỗ trợ xuất báo cáo với tùy biến theo trung kế, theo người dùng, theo phòng ban...

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT