Alcatel Card (Board)

Chúng tôi cung cấp các card như:

- Các card phụ trợ gắn trên tủ RACK1 (Rack Module 1), tủ RACK3 (Rack module 3) như: card điều khiển CS, card CS-2, card CS-3, card APA8 (card trung kế 8 cổng), card SLI16, card SLI16-1, SLI16-2 (card thuê bao analog 16 cổng), card UAI16 (card thuê bao số 16 cổng), card PRA (card trung kế E1), card PCM-R2...

Kết quả hình ảnh cho alcatel oxe cardKết quả hình ảnh cho alcatel oxe card

- Các card gắn trên tủ M2, tủ M3 như: card CPU6, card CPU7-2, CPU8, card NDDI/NDDI2 (cung cấp 8 cổng trung kế), card card eZ32/eZ32-2 (cung cấp 32 cổng thuê bao analog), card NPRA2 (cung cấp 2 cổng E1), card GPA2 (card tạo tone, voice guide...), card INT-IP2 card INT-IP3 (card phụ trợ), card INTOF, card INTOF2, card eUA32, card PCM2...

Kết quả hình ảnh cho alcatel oxe cardKết quả hình ảnh cho alcatel oxe card

- Và nhiều card phụ trợ khác CLIP daughterboard, GD-2, GD-3, GA2, GA3, MADA, ARMADA...

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT