Hệ thống tính cước (Billing System)

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp tính cước thuê bao cho tổng đài qua IP/V24, với các phần mềm trong  và ngoài nước:

- Phần mềm OV4760, OV8770 của Alcatel-Lucent

- Phần mềm OTM của Avaya

- Phần mềm tính cước do Việt Nam tự phát truyển tương thích với các hãng tổng đài Avaya, Alcatel, Nortel, Siemen, Erricson, Panasonic, NEC...

Hỗ trợ lấy báo cáo theo máy nhánh, theo phòng ban, theo trung kế, theo mã (code)...

Hỗ trợ xuất báo cáo với các định dạng khác nhau như: Excel, PDF...

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT