Hệ thống nguồn (Rectifier)

Chúng tôi chuyên cung cấp cung cấp các hệ thống nguồn như - Nguồn cho tổng đài Alcatel-Lucent với các bộ nguồn cho Large RACK (RACK 3), Small RACK (RACK 1) - Nguồn cho tổng đài Nortel CS1000, Option 11C, Option 61C - Nguồn cho tổng đài Avaya G450, Avaya G650 - Bộ chuyển đổi nguồn Rectifier 24VDC-40A, 80A, 120A cuả ELTEK rec20 Cung cấp kết nối đến Battery, hỗ trợ kết nối 2 nguồn điện AC vào và 7 attomat cho điện DC ra - Bộ chuyển đổi nguồn Rectifier ELTEK 230VAC/48VDC-40A, 80A, 120A rec60-80a - Hệ thống inverter ELTEK 48VDC/230VAC, 110VDC/230VAC inverter 18kva-ac and 14.4kW-48VDC Hỗ trợ inverter ELTEK với 18KVA-AC và điện áp ra 48VDC 14.4KW - Tất cả các hệ thống nguồn đều của các hãng Thuỵ Điển, Nauy và Mỹ hoạt động với độ ổn định cao

Hệ thống nguồn của các hãng Thuỵ Điển, Nauy và Mỹ hoạt động với độ ổn định cao

Không tìm thấy gì cả.