Dịch vụ bảo trì, sửa chữa

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ bảo trì tổng đài, dịch vụ sửa chữa tổng đài cho các hãng Avaya, Alcatel, Nortel, Panasonic...

- Dịch vụ cung cấp và lắp đặt hệ thống

- Dịch vụ sửa chữa tổng đài, sửa chữa card (board mạch), sửa chữa điện thoại

- Dịch vụ cấu hình và cài đặt hệ thống

- Dịch vụ chuyển hệ thống

- Dịch vụ kết nối trung kế, lắp đặt điện thoại,...

và rất nhiều các dịch vụ giá trị gia tăng khác...

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT