Tổng đài Nortel (Avaya Communication Server)

húng tôi chuyên cung cấp các dòng card như:

- Các khối Media Gateway, Media Gateway Extend

- Card CPPM - NTDW61BA. Điều khiển hệ thống tổng đài

- Card MGC - NTDW60BB. Điều khiển khối Media Gateway

- Card nhạc chờ, âm thông báo - card MC8 - NTVQ01AB

- Card chuyển đổi tín hiệu TDM/IP: card MC32S - NTDW65AA

- Card trung kế PRI - NTBK50AA với daughter board DCH và Clock controler

và các loại các phụ trợ khác

HIỂN THỊ KẾT QUẢ CHI TIẾT